PRIVACY STATEMENT

Inleiding

Oeteldonkemblemen.nl is onderdeel van Viguurs Trading neemt haar privacy policy zeer serieus en zorgt er daarom ook voor dat de dor u verkregen informatie en gegevens op een nette en zorgvuldige manier verwerkt en opgeslagen zullen worden. In deze Privacy Policy leggen wij uit welke gegevens we van u bewaren, waarom we juist deze gegevens bewaren, waarvoor we de gegevens aanwenden en wat er op termijn met deze gegevens zal gebeuren. Wij raden u aan om dit Provicy Policy aandachtig door te nemen en uw Privacy net zo serieus te nemen als wij dat doen. Mochten er vragen zijn omtrent deze Privacy Policy, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen via info@Oeteldonkemblemen.nl.

Wie is Viguurs Trading ?

Zoals hierboven aangegeven is Oeteldonkemblemen.nl onderdeel van Viguurs Trading. Naast www.Oeteldonkemblemen.nl beheren wij nog een aantal andere webshops. Viguurs Trading is op onderstaand adres gevestigd en met onderstaand nummer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch
Alcoalaan 2w
5151 RW Drunen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56488505
Ons btw-nummer is X

Hoe worden uw gegevens gebruikt door Oeteldonkemblemen.nl?

Onderstaand vindt u een opsomming van de doeleinden waarvoor Oeteldonkemblemen.nl perssonsgegevens van u verwerkt. Wij geven hierbij telkens aan welke gegevens Oeteldonkemblemen gebruikt, wat de juridische grondslag is voor het verwerken van deze gegevens en hoe lang Oeteldonkemblemen de verwerkte gegevens zal bewaren.

Dienstverlening, klantbeheer en financiële zaken

Doeleinde: Financiele administratie
Gegevens: (Bedrijfs)naam, Factuuradres, Bankgegevens, Openstaande saldo, BTW nummer, Verzendadres, datum en tijdstip van
bestelling, factuurbedrag, bestelde producten, betaalde BTW
Grondslag: Wettelijk verplicht
Bewaartermijn: Zo lang het nodig is om bedrijfsvoering goed te kunnen managen, ten minste 7 jaar wettelijk verplicht

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, Factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, factuurnummer,
Bedrijfsnaam, BTW nummer, klantnummer, Bankgegevens, ordernummer, datum en tijdstip van bestelling, toegevoegde
eigen opmerkingen, factuurbedrag, bestelde producten, betaalde BTW
Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als nodig tbv bedrijfsvoering en wettelijke verplichtingen, ten minste 7 jaar.

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, ordernummer, factuurnummer, klantnummer, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, betalingsgegevens, strekking van de klacht, datum en tijdstip van bestelling.
Grondslag: Uitvoering van de onderlingen overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang nodig is voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, BTW nummer, leveringsadres, factuuradres, klantnummer, ordernummer, factuurnummer,
Bankgegevens, bestelde artikelen, factuurbedrag, betaalde BTW
Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde, minimaal 7 jaar.

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: e-mail adres, telefoonnummer, interesse in een product, social media account, bedrijfsnaam
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang nodig voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: e-mail adres, aanmelding voor de nieuwsbrief
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doeleinde

Doeleinde: Remarketing
Gegevens: e-mailadres, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product/pagina, social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang

Doeleinde: Social Media marketing
Gegevens: e-mailadres, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product/pagina, social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanmaken
Gegevens: NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, Factuurgegevens, leveradres, accountnummer, orderhistorie, BTW-nummer, Wachtwoord,
User ID
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang nodig voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens Naam, emailadres, inhoud van het bericht of review
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, emailadres, inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: User ID, e-mailadres, wachtwoord
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw Persoonsgegevens?

Oeteldonkemblemen.nl heeft enkel en alleen gegevens van u, die u ons zelf heeft verstrekt

Wat zijn uw rechten?
Onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een breed scala aan rechten mbt uw gegevens en de verwerking/uitwissen van deze gegevens:

Inzage
U kunt uw (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account Wanneer u de gegevens wilt inzien die door Oeteldonkemblemen.nl, kunt u altijd een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen en verwijderen
Als u veranderingen aan wilt brengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die u zelf niet kunt wijzigen in uw account, kunt u het verzoek hiertoe doen bij Oeteldonkemblemen.nl. U kunt verzoeken dat Oeteldonkemblemen.nl uw gegevens wijzigt, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden en tot zekere hoogte, het recht om Oeteldonkemblemen.nl te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het "gerechtvaardigd belang" van Oeteldonkemblemen.nl of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens van Oeteldonkemblemen.nl te verkrijgen. Oeteldonkemblemen.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw persoonsgegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming tot intrekken van Persoonsgegevens
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dat kan niet met terugwerkende kracht en heeft daarom geen effect op het verleden. Wel betekend dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Oeteldonkemblemen.nl u bepaalden diensten niet meer kan of mag leveren.

Reactie Oeteldonkemblemen.nl op uw verzoek
Een verzoek mbt verwerking van uw persoonsgegevens kan gemaid worden info@Oeteldonkemblemen.nl.nl. Oeteldonkemblemen.nl zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een maand nadat Oeteldonkemblemen.nl het verzoek heeft ontvangen. Wanneer Oeteldonkemblemen.nl uw verzoek afwijst, zullen wij dit in duidelijke bewoordingen aangeven wat de reden voor afwijzing is geweest.

Ontvangers van uw Persoonsgegevens buiten Oeteldonkemblemen.nl
Hetzij op operationele basis ofwel op wettelijke basis kan het zijn dat Oeteldonkemblemen.nl uw gegevens doorgeeft/inzicht geeft aan derden. Te denken valt aan financiële dienstverleners, websiteprogrammeurs en andere verwerkers.

Oeteldonkemblemen.nl is verantwoordelijk voor een totstandkoming van een Persoonsverwerkings overeenkomst met dergelijke partijen om uw gegevens ook buiten onze eigen systemen goed te beschermen.

Wij zullen uw Persoonsgegevens in geen gevallen doorverkopen

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om bijvoorbeeld technische en/of operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan een aan Oeteldonkemblemen.nl gelieerde onderneming in het buitenland, doch binnen de EU. Vanwege het feit dat de verwerking van persoonsgegevens in de gehele Europese Unie gelijk is. Oeteldonkemblemen.nl zal uw gegevens echter niet doorgeven buiten de EU vanwege een andere privacy bescherming.
Mocht dit onverhoopt toch moeten, dan zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen gevallen doorverkopen aan buitenlandse organisaties.

Wat zijn Cookies en hoe worden ze door Oeteldonkemblemen.nl gebruikt?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Oeteldonkemblemen.nl worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. De cookies die via de website van Oeteldonkemblemen.nl worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over "cookies" hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals device fingerprinting.

Updates Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden geupdate. Wij adviseren daarom het Privacy Statement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen en klachten over deze Privacy Statement
Mochten er, na het doorlezen van dit Privacy Statement, nog vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot het gebruik en verwerking van uw Persoonsgegevens, dan kunt u ons altijd contacteren via info@Oeteldonkemblemen.nl. Mocht de afhandeling van Oeteldonkemblemen.nl in uw ogen niet afdoende zijn, dan kunt u daarna altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van Privacybescherming In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.